חנוכה עם חברים

מפגש השנתי של חברי האגודה יחד עם חברים ממפגש השולחן העגול להדלקת נר חנוכה.
ד"ר עדנה ברוקה העבירה למשתתפים  הרצאה מעניינת על שיפוץ בית הכנסת העתיק בעיר הסן בגרמניה והקמת אתר תרבות במקום.
תודה לאנטייה על האירוח והכיבוד הרב והמגוון.

עברית